Luleå Roller Derby på Facebook: http://www.facebook.com/LuleaRollerDerby

Luleå Roller Derby på Twitter: @LuleRollerDerby

Luleå Roller Derby på Instagram: @lulearollerderby

Frågor om vår minior- och juniorverksamhet: LRDjuniorerna@gmail.com

Frågor gällande nybörjare (18+): ny@lulearollerderby.se

Vill du tävla mot oss: interleague@lulearollerderby.se

Intresserad av att sponsra oss: sponsring@lulearollerderby.se

Övrig e-post: lulearollerderby@gmail.com

 

 

Luleå roller derby
Box 50151
973 24 Luleå

Org. nummer:  802451 – 5820

bankgiro 630-1287

Föreningens kontaktperson:
Sara Norsten  070 – 39 29 661